Донизу
Admin
Admin
Admin
Сообщения : 341
Дата регистрации : 13.06.2018
https://zpschool61.ukraine7.com

Розвиток обдарованості дитини Empty Розвиток обдарованості дитини

06.09.18 10:14

"Своєчасно знайти, виховати й розвинути


 задатки і здібності у своїх вихованців,


своєчасно розпізнати в кожному його покликання -


це завдання стає тепер найголовнішим


 у системі навчально-виховного процесу"


В.О. Сухомлинський.


Обдарованість - явище складне, багатогранне, це диво, яке природа дарує людям. І водночас воно настільки рідкісне, настільки дивовижне, що важко зрозуміти, чому саме ця людина вражає своїми неперевершеними успіхами в тій чи іншій галузі науки, мистецтва, літератури.


         Обдарована дитина – це така дитина, яка демонструє розвиток здібностей, вищий за здібності однолітків. Ця якість формується і проявляється в діяльності.


         Талановита дитина – це така дитина, яка має високий ступінь здібностей до якоїсь спеціальної діяльності, причому ці здібності вже значною мірою встигли реалізуватися в конкретних суспільно значимих процесах.


Модель «Обдарованість» ЗОШ № 61


Розвиток обдарованості дитини Fdf6c322091c27398bd75185b9dc4e44

     Визначити сферу обдарованості дитини можна за наступними критеріями:


1.Інтелектуальна сфера


Обдарована дитина вирізняється гарною пам'яттю, мисленням, допитливістю, добре розв'язує різні задачі, зв'язно викладає свої думки, може мати здібності до практичного застосування знань.


2.Сфера академічних досягнень


Це успіхи дитини з навчальних предметів.


3.Творчість (креативність)


Дитина дуже допитлива, виявляє незалежність і оригінальність мислення, висловлює оригінальні ідеї.


4.Спілкування


Добре пристосовується до нових ситуацій, легко спілкується з дорослими та дітьми, виявляє лідерство в іграх і заняттях з дітьми. Ініціативна, бере на себе відповідальність за свої дії.


5.Сфера художньої діяльності


Дитина виявляє великий інтерес до візуальної інформації, захоплюється художніми заняттями, виявляє інтерес до малювання, її роботи вирізняються оригінальністю. Виявляє інтерес до музики, легко відтворює мелодію, із задоволенням співає, намагається створювати музику.


6.Рухова сфера


Тонка і точна моторика, чітка зорово-моторна координація, широкий діапазон рухів, добре володіє тілом, високий рівень розвитку основних рухових навичок.


     Технологія психолого-педагогічного супроводу обдарованих, талановитих та здібних дітей Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 61 спрямована на виявлення обдарованих, талановитих та здібних дітей, створення умов для реалізації індивідуальних творчих здібностей дітей і полягає у:


1.Виділенні контингенту учнів:


-вчителі-предметники (за результатами навчальної діяльності);


-класні керівники (за результатами позакласної діяльності);


-психолог (за результатами діагностики, спостережень за дитиною);


-керівники позашкільної діяльності (за результатами художньої, спортивної, громадської діяльності);


-батьки (за результатами спостережень за розвитком дитини, її поведінкою).


2.Даігностування обдарованості.


-анкетування учня;


-психологічне спостереження;


-визначення сфер обдарованості учня;


-аналіз індивідуальних карт досягнень обдарованих учнів.


3.Формування шкільного банку даних на обдарованих дітей: основний склад, резерв.


4.Складання індивідуального плану роботи з обдарованою дитиною.


     Принципи навчання та виховання обдарованих дітей за якими працюють вчителі школи:


Принципи навчання:


-принцип орієнтації на вищі кінцеві результати;


-принцип безперервної та невідкладної передачі знань;


-принцип співпраці, співтворчості та товариської взаємодопомоги;


-принцип різноманітності завдань;


-принцип різнорівневості;


-принцип навчання за здібностями.       


Принципи виховання:


-Природовідповідність виховання;


-Гуманізація виховання;


-Демократизація виховання;


-Безперервність виховання;


-Диференціація та індивідуалізація;


-Інтегративність


     Розвиток обдарованості у ЗОШ № 61 здійснюється при дотриманні наступних умов:


          своєчасна діагностика інтелектуальних особливостей і здібностей учня;


          гуманне співробітництво учителя та учня;


          взаємодія педагогів і батьків;


          створення для учня ситуацій упевненості в собі;


          забезпечення учневі права на пошук і помилку без зниження оцінки, надання можливості виправлення помилки і підвищення оцінки;


          використання стійкої системи управління пізнавальною діяльністю і заохочення її результатів;


          підтримка ініціативи дитини у всіх видах діяльності;


          гуманізація сфери спілкування з однолітками та дорослими;


          надання можливості реалізації фізичної активності;


          навчання прийомів самостійної роботи, способів самоконтролю, дослідницької діяльності, уміння отримувати знання самостійно;


          відсутність демонстрації виняткових досягнень, що спричиняють ревність і неприйняття однокласниками, але разом із цим і неприпустимість зменшення досягнень та унікальних здібностей.


Розвиток обдарованості дитини 56752ec28343f80368032a4e52f71727

Робота з обдарованими, талановитими та здібними дітьми в ЗОШ № 61 включає:


1.    Навчальний процес:


-        диференційоване навчання під час уроків;


-        індивідуальна робота з учнем;


-        залучення до науково-дослідної діяльності;


-        профільне навчання, поглиблене вивчення, курси за вибором, факультативи.


2.      Робота за напрямами: МАН, предметні олімпіади, конкурси, турніри, змагання, інтелектуальні ігри.


3.      Психологічний супровід (індивідуальна, групова робота).


4.      Підтримка обдарованих дітей.


5.      Моніторинг розвитку обдарованої дитини.


6.      Аналіз причин «втрати» обдарованих дітей.


    Підтримка обдарованих, талановитих і здібних учнів у ЗОШ № 61 базується на наступних складових:


1.      Створення умов співтворчості для розвитку обдарованих дітей (індивідуальний та диференційований підхід навчання, зручний графік відвідування індивідуальних занять, факультативів, гуртків тощо). 


2.    Відбір кандидатів на моральне та матеріальне заохочення (дипломи, грамоти, дошка пошани, подарунки).


3.      Звязок з ВУЗами (співробітництво).


4.      Залучення дітей до науково-дослідницької, інтелектуальної, художньої та громадської діяльності (МАН, предметні олімпіади, предметні тижні, дні відкритих дверей, екскурсії, поїздки, фестивалі, конкурси, змагання, турніри тощо).


5.      Створення психологічної підтримки (формування позитивної Я-концепції).


6.      Розвиток системи шкільного учнівського самоврядування.


Поради вчителям, які працюють з обдарованими дітьми


*      Постійно працюйте над вихованням почуттів дітей, особливо обдарованих – вразливих і чутливих до всього, що стосується їхнього «Я».


*      Допомагайте здібним дітям виробити адекватну «Я» - концепцію й самооцінку, розвивайте в них симпатію.


*      Постійно працюйте над вихованням почуттів дітей, особливо обдарованих – вразливих і чутливих до всього, що стосується їхнього «Я».


*      Допомагайте здібним дітям виробити адекватну «Я» - концепцію й самооцінку, розвивайте в них симпатію.


*      Забезпечуйте сприятливу емоційну атмосферу, адже дитина набуває емоційного досвіду, взаємодіючи з людьми.


*      Дотримуйтесь порядку й дисципліни: обдаровані діти, як і всі інші, мають знати межу допустимої поведінки.


*      Скеровуйте енергію і творчість обдарованих дітей у потрібне русло, щоб їхня праця була корисною.


*      У роботі з обдарованими дітьми використовуйте дослідницький метод – це активізує їхню роботу.


*      Розвивайте здібності дітей, широко використовуйте метод самостійного здобування знань.


*      Привчайте обдарованих дітей працювати разом – це допоможе їм адаптуватися до соціальних умов.


*      Заохочуйте дітей – це стимулює їх.


*      Тісно співпрацюйте з батьками обдарованих дітей.


     


Статуя є у кожному камені, потрібно тільки уміти її зробити.


  Мікеланжело

На початок
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі