Донизу
Admin
Admin
Admin
Сообщения : 341
Дата регистрации : 13.06.2018
https://zpschool61.ukraine7.com

Профілі базових компетентностей учителя початкових класів Empty Профілі базових компетентностей учителя початкових класів

17.10.19 15:26
Профілі базових компетентностей учителя початкових класів

професійно-педагогічна компетентність
 
- обізнаність із новітніми науково обґрунтованими  відомостями з педагогіки, психології, методик, інноватики для створення освітньо-розвивального середовища, що сприяє цілісному індивідуально-особистісному становленню дітей молодшого шкільного віку;
- здатність до продуктивної професійної діяльності на основі розвиненої педагогічної рефлексії відповідно до провідних ціннісно-світоглядних орієнтацій, вимог педагогічної етики та викликів початкової школи.
соціально-громадянська компетентність
 
- розуміння сутності громадянського суспільства;
- володіння знаннями про права і свободи людини;
- усвідомлення глобальних (зокрема й екологічних) проблем людства і можливостей власної участі у їх розв’язанні;
- усвідомлення громадянського обов’язку та почуття власної гідності;
- вміння визначати проблемні питання у соціокультурній, професійній сферах життєдіяльності людини та віднаходити шляхи їх розв’язання;
- навички ефективної та конструктивної участі в цивілізаційному суспільному розвитку;
- здатність до ефективної командної роботи;
- вміння попереджувати та розв’язувати конфлікти, досягаючи компромісів.
загальнокультурна компетентність
 
- здатність розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва;
- усвідомлення власної національної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження інших
мовно-комунікативна компетентність- володіння системними знаннями про норми і типи педагогічного спілкування в процесі організації колективної та індивідуальної діяльності;
- вміння вислуховувати, обстоювати власну позицію, використовуючи різні прийоми розміркувань та аргументації;
- розвиненість культури професійного спілкування;
- здатність досягати педагогічних результатів засобами продуктивної комунікативної взаємодії (відповідних знань, вербальних і невербальних умінь і навичок залежно від комунікативно-діяльнісних ситуацій).
психологічно-фасилітативна компетентність-усвідомлення ціннісної значущості фізичного, психічного і морального здоров’я дитини;
- здатність сприяти творчому становленню молодших школярів та їхній індивідуалізації.
підприємницька компетентність
 
-вміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя задля підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку суспільства і держави.
інформаційно-цифрова компетентність
 
- здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства.
На початок
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі